Rada Pedagogiczna 2017/18

Dyrektor – dr Anna Stankiewicz
Wicedyrektor – mgr Jolanta Gwiazdowska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Borowik – „0”
mgr Iwona Ejsmont – wychowawca kl. I B
mgr Anna Fularczyk – Androsiuk - wychowawca kl. III A
mgr Krystyna Kazuczyk – Puśko – „0”
mgr Barbara Kozłowska – wychowawca kl. III C
mgr Elżbieta Lebieżyńska – wychowawca kl. II A
mgr Małgorzata Lech – doradca metodyczny
mgr Małgorzata Łuczaj - wychowawca kl. III B
mgr Katarzyna Markuszewska - wychowawca kl. I A
mgr Barbara Patejczuk - wychowawca kl. III D

Biblioteka szkolna
mgr Barbara Kozłowska
mgr Katarzyna Celina Rogucka
mgr Halina Wakuluk

Biologia
mgr Katarzyna Zielińska

Chemia
mgr Dorota Andruk

Fizyka
mgr Anna Mierzwińska

Geografia
mgr Monika Markiewicz Trosko

Historia
mgr Jerzy Sulżyk – wychowawca kl. VI B
mgr Katarzyna Harasimowicz

Informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Barbara Kozłowska
mgr Barbara Puchlik

Język angielski
lic. Paulina Bołtruczuk
mgr Małgorzata Prokop
mgr Dorota Siemieńczuk
mgr Jerzy Sulżyk

Język rosyjski
mgr Elżbieta Muśko

Język polski
mgr Marzena Ciruk – wychowawca kl. IV C
mgr Anna Jarco – wychowawca kl. IV A
mgr Aldona Olszewska

Matematyka
mgr Anna Strenkowska - wychowawca kl. VII C
mgr Iwona Zarzycka - wychowawca kl. VII A
mgr Marta Zieniewicz - wychowawca kl. IV D

Muzyka
mgr Aleksandra Matowicka

Religia baptystów
mgr Anna Kutrzepa

Religia katolicka
s. mgr Jadwiga Chętnik
ks. mgr Kamil Ciulkin

Religia muzułmańska
mgr Dagmara Sulkiewicz

Religia prawosławna
mgr Barbara Uścinowicz – konsultant metodyczny

Pedagog szkolny, doradca zawodowy
mgr Teresa Chrola

Plastyka
mgr Jolanta Gwiazdowska - wychowawca kl. VI C
dr Anna Stankiewicz

Przyroda
mgr Elżbieta Rząca - wychowawca kl. IV B
mgr Katarzyna Zielińska – wychowawca kl. VI A

Technika
mgr Barbara Puchlik

Świetlica szkolna
mgr Katarzyna Harasimowicz
mgr Elżbieta Kardasz – kierownik
mgr Elżbieta Muśko
mgr Katarzyna Celina Rogucka

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Celina Rogucka

Wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Karwowska - wychowawca kl. VII B
mgr Zbigniew Koroś - wychowawca kl. V A
mgr Anna Piech - wychowawca kl. V B

Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
mgr Bożena Baranowska