Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 - Marzena Ciruk

mgr historii, studia podyplomowe - historia, studia podyplomowe - filologia polska

dodatkowe kwalifikacje:

-kurs kwalifikacyjny z zakresu kierowania i zarządzania oświatą

-kurs na egzaminatora (po szkole podstawowej)

-kurs pomiaru dydaktycznego

-kurs podstawy obsługi komputera

-kurs komputerowe wspomaganie nadzoru pedagogicznego i wiele innych

-staż pracy 28 lat

-ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli


"Swoją pracę wykonuję najlepiej jak potrafię. Jestem otwarta, życiowa. Mam poczucie humoru."


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 - Elżbieta Rząca

- mgr nauczania początkowego

- studia podyplomowe - przyroda

- kurs Przedmiotowo - Metodyczny Terapii Pedagogicznej

- kurs pomiaru dydaktycznego

- kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą