Ścieżką prozdrowotną... do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 28 - Szkołą Promującą Zdrowie

Działania prozdrowotne społeczności szkolnej zostały docenione. 29.05.2007 r. na I Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie otrzymaliśmy CERTYFIKAT Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie przyznany na lata 2007-2010.

7 czerwca 2011 r. podsumowaliśmy po raz kolejny nasze działania na rzecz szeroko pojętej promocji zdrowia i ponownie uzyskaliśmy Certyfikat na lata 2011-2014.

14 listopada 2014 r. nasza szkoła w ramach projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację..."  za prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną  uzyskała CERTYFIKAT  Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Koordynatorem w/w działań była pani Agnieszka Karwowska.

29 września 2015 r. uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2015-2018.

mgr Katarzyna Zielińska,
szkolny koordynator działań Szkoły Promującej Zdrowie