Historia naszej szkoły

Szkołę Podstawową nr 28 w Białymstoku oddano do użytku 23 sierpnia 1965 r.

Pierwszym kierownikiem został pan Tadeusz Maliszewski mianowany przez Wydział Oświaty. Fakt ten odnotowała "Gazeta Białostocka". Dzieci dowożone były do szkoły z odległego wówczas, ze względu na brak komunikacji Sobolewa, Henrykowa i Grabówki. Żeby wyposażyć budynek w niezbędne sprzęty - kronika szkoły podaje - iż kierownik po ławki jeżdził aż do Poznania. Pracowali nauczyciele, rodzice i dzieci, aby z dniem 2 września rozpocząć normalną naukę. W tym okresie placówka bez wątpienia stała się w starej białostockiej dzielnicy "Skorupy" ośrodkiem kulturotwórczym. Tu znalazła swoją siedzibę Filia Biblioteki Wojewódzkiej i Państwowe Przedszkole nr 32.

Rok 1965/1966 przyniósł 100% promocję do następnych klas. Wprowadzono obowiązek 8-letniej nauki. Szkoła miała zaszczyt organizowania konferencji metodycznych, w czasie których przeprowadzono 15 lekcji pokazowych z różnych przedmiotów. W Kronikach pojawiają się wielokrotnie informacje o zbiórkach makulatury i innych surowców wtórnych. Uzyskane z ich sprzedaży pieniądze przekazano na budowę pomnika Zamenhofa, odbudowę Zamku Królewskiego, Centrum Zdrowia Dziecka.

Mimo peryferyjnego położenia do szkoły na spotkania z młodzieżą przybywali wybitni ludzie kultury i sztuki. W kronice odnajdziemy nazwiska: Hanny Zdzitowieckiej, Romana Pisarskiego, Edmunda Niziurskiego, braci Damięckich, Waldemara Smaszcza i innych. Szkołę w jej działaniach wspierały liczne zakłady patronackie, m.in. "Elektryk", "Biamet", Zakład Surowców Wtórnych, Białostocka Fabryka Mebli - zaopatrywały one pracownie techniczne we wszelkie materiały, udostępniały autokary na przewóz dzieci i.t.p. Warto wiedzieć, że prowadzony w tym czasie przez p. Stefanię Godlewską chór zajął II miejsce w eliminacjach wojewódzkich.

Lata siedemdziesiąte rozpoczynają okres sukcesów sportowych głównie w koszykówce, lekkoatletyce, tenisie stołowym i szachach. Są one zasługą nauczycielki wychowania fizycznego pani Lucyny Dąbrowskiej.

W roku 1982 dyrektorem szkoły została pani Maria Teresa Małachowska. Jej zastępcami byli: pani Sabina Kramarczuk, pani Taisa Szymańska, pani Halina Wakuluk. Uczniowie szkoły w okresie tym odnosili wiele sukcesów w rożnych dziedzinach m.in. IV miejsce w Turnieju Szkół Białostockich, wyróżnienie w edycji centralnej konkursu plastycznego "Moja przygoda w muzeum", I miejsce w koszykówce chłopców w mieście, I miejsce w Eliminacjach Wojewódzkich Konkursu Języka Rosyjskiego, Nagroda Główna Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej i wiele innych.

30 września 1995r. to dzień niezwykły w życiu całej społeczności szkoły. Spełniły się wieloletnie starania dyrekcji szkoły pani Marii Małachowskiej i pani Haliny Wakuluk oraz całego grona pedagogicznego o posiadanie swojego patrona. W trzydziestą rocznicę istnienia nadano placówce imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, a wojewoda przyznał szkole zbiorową odznakę "Zasłużony Białostocczyznie". Najważniejszym gościem była oczywiście córka poety - Pani Kira Gałczyńska.

29 maja 2007 r. podczas I Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie otrzymaliśmy Certyfikat Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Od wielu lat w naszej szkole realizowany jest autorski program prozdrowotny pani Rozalii Bogdanowicz, który powstał we współpracy z nauczycielami p. Anną Strenkowską, p. Haliną Wakuluk, p. Iwoną Zarzycką "Zdrowym być - zdrowo żyć". W jego realizację zaangażowana jest cała społeczność szkoły, rodzice oraz środowisko lokalne. Nasza szkoła realizuje wiele zajęć propagujących zdrowy styl życia: akcje, konkursy, festyny.

W latach 1997-2017 dyrektorem szkoły była pani Marzena Ciruk, a wicedyrektorem pani Rozalia Bogdanowicz (01.02.1998-30.08.2015) oraz pani Elżbieta Rząca (01.09.2015-31.08.2017).
Na potrzeby dzieci niepełnosprawnych przystosowano architekturę szkoły, m.in. przebudowano wejście do szkoły, został wybudowany podjazd, powstały toalety dla osób niepełnosprawnych. W latach 1997-2017 szkoła się bardzo zmieniła. Została przeprowadzona termomodernizacja /docieplenie budynku, wymiana okien/. Dobudowano szatnie, pozyskano hol na parterze na apele i uroczystości szkolne. Powstały dwa wielofunkcyjne boiska, dwa place zabaw. Zagospodarowany został teren wokół szkoły. Wewnątrz przeprowadzono generalny remont holi i sal lekcyjnych. Funkcjonalnego i nowoczesnego charakteru nabrały biblioteka i czytelnia. Plac przed szkołą i wejście zostały wyłożone estetycznym polbrukiem. Szkoła zauczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach Comenius i Erasmus+.

Od 01.09.2017 r. dyrektorem szkoły jest pani Anna Stankiewicz, a wicedyrektorem pani Jolanta Gwiazdowska.