Chór szkolny

Chór szkolny powstał w 1991 r. W skład chóru wchodzą uczniowie z klas IV-VI. Opiekunem i dyrygentem chóru jest Pani Jolanta Gwiazdowska.

Większość pieśni chór wykonuje w dwugłosie, a niektóre nawet w trzygłosie.

Zajęcia chóru szkolnego odbywają się we wtorki: 14.30-16.00 i piątki w godz. 14.30-15.20.


Na zdjęciu powyżej chór szkolny Viva z dyrygentem p. Jolantą Gwiazdowską podczas I Międzynarodowego Konkursu Chóralnego CANTE GAUDEAMUS, na którym nasi chórzyści zdobyli Brązowy Dyplom - 22-23 października 2016r.

    Chór szkolny w każdym roku szkolnym uświetnia swoim udziałem następujące uroczystości szkolne:

  • Ślubowanie klas pierwszych (koncert pieśni do słów K.I.Gałczyńskiego),
  • Akademia z ok. odzyskania przez Polskę niepodległości (pieśni legionowe),
  • Spotkanie z kolędą (koncert kolęd i pastorałek) dla społeczności szkolnej i osiedlowej.
  • Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3-maja,
  • wszystkie inne apele i uroczystości szkolne.

Od lat chór bierze udział w konkursach Moniuszkowskich "Pieśń Wieczorna" zajmując czołowe miejsca. Ponadto od października 2006 r. chór uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska". W związku z tym programem bierze udział w wojwewódzich Przeglądach Chórów Szkolnych, w Przeglądach Kolęd i Pastorałek w koncertach wszystkich chórów programu.

W październiku 2007 r. Pani Jolanta Gwiazdowska była współorganizatorem "Przeglądu Pieśni Religijnych", w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. Chór szkolny pod batutą p. J. Gwiazdowskiej zajął I miejsce.

Od lat chór uczestniczy w konkursach piosenki organizowanych przez MDK w Białymstoku i jest rokrocznym laureatem.

Ponadto chór szkolny współpracuje z Domem Nauczyciela (z emerytowanymi nauczycielami), gdzie co roku daje koncerty pieśni legionowych i kolęd.

Chór współpracuje również z Impresariatem PROART-TROJANOWSCY. Rokrocznie bierze udział w Wojewódzkich Festiwalach Pieśni Wielkanocnej, a także w Koncertach Papieskich.