ZIELONA BIBLIOTEKA"Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty
zapraszający każdego w progi:
wejdź gościu i stań się przyjacielem"

Jan Wiktor


- tak wita Jan Wiktor wszystkich czytelników Zielonej Biblioteki. Zielonej, bo zieleń dominuje w wystroju jej wnętrza. Zielonej, bo jest to ulubiony kolor Gałczyńskiego. A Gałczyński króluje w bibliotece niepodzielnie. To nasz patron od 1995 roku, odkąd sama pani Kira Gałczyńska, córka Poety zjechała w nasze skromne progi i razem chrzciliśmy szkołę imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

    Poeta patronuje nam niepodzielnie we wszystkich poczynaniach czytelniczych, literackich iplastycznych. Stąd:

  • I Białostocki Konkurs Poetycki "Ocalić od zapomnienia" przeprowadzony pod patronatem Kuratorium Oświaty i Biblioteki Pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  • wycieczki do leśniczówki Pranie - ulubionego letniego miejsca poety
  • graficzne eksperymenty pt:"Karykatury, czyli Mistrz Gałczyński w oczach uczniów naszej szkoły"
  • konkursy plastyczne "Ilustrujemy wiersze K.I. Gałczyńskiego"
  • turnieje wiedzy o życiu i twórczości naszego patrona
  • konkursy recytatorskie poezji Gałczyńskiego.

Zdjęcia z wycieczki do leśniczówki Pranie

Od 1999 roku mamy EXLIBRIS BIBLIOTEKI. Jest nim zielona gęś na planie koła, jeden z poetyckich symboli Gałczyńskiego. Julita Stepaniuk - autorka tego poetyckiego znaku wygrała szkolny konkurs spośród wielu zgłoszonych propozycji. Pieczętujemy nim nagrody książkowe i dyplomy uczniom, okolicznościowe materiały wydawane przez bibliotekę.


Wystawka książek polecanych rodzicom
Wszyscy nauczyciele i uczniowie są czytelnikami szkolnej biblioteki, a mogą wybierać spośród ok. 15000 książek.


   Od roku szk. 2006/07 w czytelni szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz pakietem encyklopedii multimedialnych. Internetowe Centrum wykorzystywane jest przede wszystkim przez uczniów poprzez wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu, potrzebnych między innymi:podczas przygotowań do szkolnych i międzyszkolnych konkursów, przygotowania materiałów i informacji na zajęcia lekcyjne, do przygotowania prezentacji multimedialnych, pogłębiania i poszerzania zainteresowań uczniów, przesyłanie materiałów i wykonywanie zadań wynikających z udziału w różnych ogólnopolskich i międzynarodowych projektach edukacyjnych, a także prowadzenie korespondencji e-mailowej z ich organizatorami, drukowanie dokumentów szkolnych, skanowanie materiałów przydatnych w tworzeniu prezentacji multimedialnych.

ICIM
Zajrzyjcie do nas...ZAPRASZAMY :-)