Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala wskazać i przekazać zauważone zagrożenia. Zachęcamy do korzystania.

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Komenda Policji Miejskiej w Białymstoku

    Tagi: