PROGRAM „WEŹ ODDECH”

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła będzie brała udział w programie „Weź oddech”, który będzie trwał od września do grudnia 2017. Uczniowie klas VII wezmą udział w zajęciach edukacyjnych na temat czystości powietrza. Społeczność szkolna podejmie następujące działania:
1. Uczestnictwo w 6-godzinnym szkoleniu dla nauczycieli w Białymstoku.
Tematy szkolenia:
- wprowadzenie do projektu,
- niska emisja (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania),

AUTOCHODZIK - program "Bezpieczna droga do szkoły"

W ramach programu "Bezpieczna droga do szkoły" zajęcia w kl. "0" i I A i B pt. "Autochodzik" przeprowadziły w dniu 13.09.2017 r. st. sierż. Marzena Hałoń i st. sierż. Anna Krasowska.

Wycieczka kl. III B do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Dzieci miały okazję wziąć udział w zajęciach praktycznych dotyczących zasad zachowania w obliczu zagrożenia pożarowego. W sali edukacyjnej "Ognik" uczyły się rozpoznawania znaków ewakuacyjnych, obejrzały filmy animowane, w których bohaterowie Florian i Smok tłumaczyli jak zachować się w określonych sytuacjach. Dzieci ćwiczyły również telefoniczne zgłaszanie pożaru w rozmowie z prawdziwym strażakiem. Uczyły się jak udzielać pierwszej pomocy. Poza tym ćwiczyły różne sprawności tj. wspinaczka po drabinie, przejście tunelem, rozwijanie węża strażackiego.

Informacje o obiadach w stołówce szkolnej rok szkolny 2017/2018

Obiady będą wydawane od 11 września 2017 r. Opłata za obiady we wrześniu wynosi 42 zł. Termin płatności 5, 6, 7 września 2017 r. w sekretariacie szkoły lub przelewem w podanym terminie (należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, właściwą kwotę). W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic zgłasza informację w sekretariacie szkoły lub w świetlicy do p. E. Kardasz (kilka dni wcześniej). Z kilkudniowym wyprzedzeniem należy podać, jeśli uczeń ma korzystać z obiadów od nowego miesiąca (nie jadł dotychczas obiadów).

Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/18

Wniosek o stypendium składa się do 15 IX 2017 r. W przypadku uczniów z Białegostoku wniosek składa się w szkole do której uczęszcza uczeń. Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych i spoza Białegostoku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż 514 zł. netto.
Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny p. Teresa Chrola

Medale „Diligentiae – za pilność”

Medale „Diligentiae – za pilność” z rąk zastępcy prezydenta Rafała Rudnickiego otrzymały podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/18 pani Anna Strenkowska i Kinga Ejsmont. Gratulujemy!!!

Uwaga Rodzice kl. „0”

W dniu 01.09 – nie ma żywienia, żywienie dla oddziału „0” będzie od dn. 04.09.2017r.

Jeśli pobierają Państwo ZASIŁEK RODZINNY proszę złożyć w sekretariacie szkoły OŚWIADCZENIE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2017r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

ROZPOCZĘCIE ROKU dn. 04.09.2017r. godz. 9:30

--------------------

Dzieci w oddziale „0” mają zapewnione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dnia 01.09.2017r. od godz. 7:00

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku RSS

Dane kontaktowe

koperta
adres:
ul. Warmińska 55
15-553 Białystok
e-mail:
sp28@um.bialystok.pl
telefon
telefon:
85 743 13 78
banknoty
Numer rachunku Rady rodziców
72 1020 1332 0000 1802 0972 4891

banknoty
Fanpage szkoły